Libros en Holandés

Antwoord aan Jung

Editorial Vision Libros, 178 páginas. Autora: Hermine Milgram-Weinreb.

Elke wetenschap zoekt naar een model voor haar discipline. Maar voor menswetenschappen, zoals psychologie ligt dat moeilijk.

Hiervoor een model te construeren is voor de psycholoog een onmogelijke opgave, daar hij in dit geval tegelijkertijd subject en object is.